Facebook & Instagram Реклама

Всички продават в социалните мрежи, а ти какво чакаш ?

Всички продават в социалните мрежи, а ти какво чакаш ?

facebookads

Пакетни Цени за Реклама
FACEBOOK & INSTAGRAM 🔥

horizontal line 70x2 1

Пакетни Цени за Реклама в Facebook & Instagram🔥

horizontal line 70x2 1

Social Baby

FACEBOOK & INSTAGRAM ADS

700 лв. / м.
 • Бюджет за реклами
  100 - 500лв.
 • 15/m - Content Posts
 • Videos

Social Ninja

FACEBOOK & INSTAGRAM ADS

999 лв. / м.
 • Бюджет за реклами
  500 - 3000лв.
 • 20+ Месечни поста
 • 5 Видео поста
 • Dynamic Ads & Catalog Sales

Настройка

FACEBOOK & INSTAGRAM ADS ЕДНОКРАТНО

600 лв.
 • Създаване на Bussines Manager
 • Свързване на Facebook & Instagram профили
 • Създаване Pixel & Covenersion API