C'est La Vie

Проектът C'est La Vie

представлява една вълнуваща и успешна колаборация, която започна след нашия предишен успех със Scenario Live Club в Царево. След като видяха нашата креативност и умение да представим събития и личности чрез видео реклами и анимации, екипът на C’est La Vie се свърза с нас, за да подчертаят уникалността и елегантността на техния ресторант и клуб в София.

Проектът включваше изграждане на уникална визуална идентичност, адаптирана специално за C’est La Vie, както и създаване на динамични и елегантни анимации, които подчертаха атмосферата и стилът на заведението. Нашата цел беше да предадем чувството за раскош и уют, което предоставя C’est La Vie, и да създадем видео материали, които ще привлекат вниманието на потенциални гости и почитатели.