DIXIPRO

Строителна бригада

Как го създадохме?

Фирмата “Диски” успешно разшири дейността си, добавяйки ново звено към своята дейност – строителна бригада. Създадохме уебсайт за бригадата, където се публикуват всички завършени проекти. Този онлайн пространство предоставя възможност за представяне на професионалните им умения и показва успешно изпълнените строителни проекти. Така клиентите и заинтересованите лица могат лесно да се запознаят с портфолиото на бригадата и да получат представа за качеството на техните услуги.

screencapture dixipro bg 2024 01 30 22 38 33